Live Stream for Friday, January 21, 2022
"
Ticker SPIKE SCORE MF POWER POWER Direction Purchase Time Org Price Gap Open% RSI Start Rel Volume Rel Volume FloatVolStart FloatVol ---- ---- ---- ---- REAL BUYING TEST (LONG and SHORT )
BSFC 10
7U 1D
2 0
XXXXX
(10955 -> 19313->4729)
-6226 (-14584)0 1/21/2022 8:59:15 AM 5.10 -> 3.80 ============ 230.53% ============ -39.49% 74.94 2384.43
736.99 98.93 611.55 >>>> -2549.02 2549.02 (6.40) <<<< 0.00 (0)
BON (M) 25
16U 1D
1 0
XXXXX
(43 -> 3744->2303)
2260 (-1441)0 1/21/2022 8:59:15 AM 3.28 -> 3.63 ============ -0.31% ============ 12.73% 37.21 69.26
424.27 1.87 227.57 >>>> 1067.07 3750.00 (4.51) <<<< 0.00 (1)
SVFD 12
8U 1D
1 0
XXXXX
(16738 -> 21974->4361)
-12377 (-17613)0 1/21/2022 8:59:15 AM 5.18 -> 5.20 ============ 19.66% ============ 6.78% 59.33 3003.57
623.37 263.17 1092.38 >>>> 38.61 1177.61 (5.79) <<<< 0.00 (0)
SNOA 0
0U 0D
2 0
N
(16 -> 18->3)
-13 (-15)0 1/21/2022 8:59:15 AM 3.98 -> 3.81 ============ -10.59% ============ 0.26% 28.32 11.29
1.33 4.13 9.72 >>>> -427.14 326.63 (4.11) <<<< 0.00 (0)
BTBD 0
0U 0D
2 0
X
(20 -> 42->14)
-6 (-28)0 1/21/2022 9:43:10 AM 3.17 -> 2.47 ============ 1.40% ============ -14.60% 31.77 13.49
4.73 4.33 18.58 >>>> -2208.20 473.19 (3.32) <<<< 0.00 (0)
CBAY 0
0U 0D
1 0
N
(3 -> 9->8)
5 (-1)0 1/21/2022 10:05:21 AM 3.11 -> 3.10 ============ 5.02% ============ 5.63% 44.14 10.51
10.42 1.32 2.22 >>>> -32.15 96.46 (3.14) <<<< 0.00 (0)
LLNW 0
0U 0D
1 0
X
(11 -> 19->18)
7 (-1)0 1/21/2022 10:08:21 AM 4.14 -> 4.24 ============ 0.54% ============ 13.07% 77.75 13.61
8.18 2.26 9.54 >>>> 241.55 289.86 (4.26) <<<< 0.00 (0)
VVOS 0
0U 0D
1 0
XX
(14 -> 34->29)
15 (-5)0 1/21/2022 10:32:21 AM 2.56 -> 2.47 ============ -1.14% ============ 13.82% 54.44 5.75
6.80 11.46 67.43 >>>> -351.56 429.69 (2.67) <<<< 0.00 (0)
RETO 0
0U 0D
2 0
XXX
(81 -> 86->55)
-26 (-31)0 1/21/2022 11:35:21 AM 2.77 -> 1.74 ============ 3.31% ============ -30.40% 55.02 17.88
10.94 91.66 158.23 >>>> -3718.41 0.00 (2.77) <<<< 0.00 (0)
WAVE 1
1U 0D
1 0
XXX
(13 -> 66->58)
45 (-8)0 1/21/2022 12:33:51 PM 6.47 -> 5.81 ============ 4.01% ============ 11.95% 56.13 6.72
16.53 6.61 32.79 >>>> -1020.09 61.82 (6.51) <<<< 0.00 (0)
PT 14
11U 1D
1 0
XXXX
(43 -> 124->125)
82 (1)0 1/21/2022 1:02:22 PM 1.13 -> 1.39 ============ 0.56% ============ 54.44% 86.50 17.88
34.27 11.27 38.14 >>>> 2300.88 2477.88 (1.41) <<<< 0.00 (2)
DAVE 1
1U 0D
1 0
X
(0 -> 15->15)
15 (0)0 1/21/2022 3:18:52 PM 9.34 -> 9.43 ============ -1.66% ============ 32.44% 60.65 5.21
6.66 0.00 10.19 >>>> 96.36 503.21 (9.81) <<<< 0.00 (0)
DAVEW 0
0U 0D
2 0
N
(1 -> 6->3)
2 (-3)0 1/21/2022 3:23:22 PM 0.96 -> 0.75 ============ 47.62% ============ -19.34% 40.79 6.15
6.59 0.80 0.63 >>>> -2187.50 104.17 (0.97) <<<< 0.00 (0)
ACXP 0
0U 0D
2 0
X
(14 -> 14->14)
0 (0)0 1/21/2022 4:02:23 PM 3.64 -> 3.64 ============ -2.53% ============ -13.95% 31.09 8.98
8.98 4.57 4.57 >>>> 0.00 0.00 (3.64) <<<< 0.00 (0)
HKIB 0
0U 0D
2 0
XXXX
(155 -> 155->155)
0 (0)0 1/21/2022 4:02:23 PM 5.10 -> 5.10 ============ 29.57% ============ -16.26% 86.15 96.09
96.09 5.01 5.01 >>>> 0.00 0.00 (5.10) <<<< 0.00 (0)
Hot Stocks